Flocon tarjoaa ainutlaatuiseen teknologiaan perustuvaa sähkökemiallista vedenpuhdistusmenetelmää, joka mahdollistaa epäpuhtauksien erottelun vedestä laaja-alaisesti ilman, että synnytetään vaikeasti kuivattavaa ja käsiteltävää lietettä. Teknologia mahdollistaa prosessiveden kierrätyksen: Prosessissa ei synny jätevettä, eikä tilalle tarvita puhdasta vettä.

Teknologia on kehitetty jätevedenpuhdistukseen prosessiteollisuudelle ja se soveltuu myös yhdyskuntajätevesien ja maatalouden jätevesien puhdistukseen. Kyseessä voi olla prosessivesien, pesuvesien tai suotovesien puhdistus kierrätettäväksi ja käytettäväksi uudestaan, edullisemmin viemäröitäväksi tai laskettavaksi luontoon päästörajojen puitteissa.Floconin ainutlaatuisen teknologian ansiosta jätteet erotellaan vedestä laaja-alaisesti ilman, että synnytetään vaikeasti kuivattavaa ja käsiteltävää lietettä. Jätevedestä muodostuu Floconin prosessin jälkeen kaksi jaetta: Puhdistettu vesi ja kiintoaineet sisältävä flokki.

Puhdistettu vesi

Itsestään kuivuva flokki

Alla havainnollistava video teknologiasta:

VESI: Puhdistustulos on laaja-alainen. Puhdistusprosessissa saadaan eroteltua vedestä siihen liuennut öljy, raskasmetallit, kiintoaineet ja fosfori käytännössä kokonaan. Reaktorikennossa puhdistettavaan veteen irrotetaan sähkön avulla kuluvasta elektrodista metalli-ioneja, jotka muodostavat veden OH-ryhmien kanssa molekyylitasolla toimivan sihdin. Vedessä olevat epäpuhtaudet kiinnittyvät tähän metallihydroksidiverkostoon, joka nousee ylös syntyvän vetykaasun avulla ja poistuu erotustornin yläosasta. Puhdistettu vesi poistuu alaosasta.

FLOKKI: Eroteltu flokki jatkaa kuivumista itsestään, ilman lämpöenergiaa tai puristusta, ilmassa olevan hapen vaikutuksesta. Prosessissa ei synny lietettä, jonka hävittäminen on usein hankalaa korkean vesipitoisuuden vuoksi. Flokki voidaan polttaa, kierrättää tai käyttää ravinteena riippuen siitä, mitä aineita puhdistettava vesi sisältää.

”Itämeren tila on huolestuttava ravinnekuormituksen suhteen. Floconin teknologialla saadaan fosfori pois teollisuuden ja maatalouden hyödyntämistä vesistä.” 

FT (Mol. biol.) Mathias Bergman

Erotteluprosessi on välitön, joten ei tarvita altaita riittävän viiveajan saavuttamiseksi. Puhdistustulos nähdään välittömästi ja prosessin säätö on siten yksinkertaisempaa. Myös laitteiston tilantarve on pieni.


Välitön erotteluprosessi

Laitteiston tilantarve pieni


Tarjoamme asiakkaillemme:

  • Asiakkaan prosessiin räätälöityjä vedenpuhdistuslaitteistoja sekä
    niiden huoltopalveluja, koeajo- ja asiantuntijapalveluja. 
  • Vesien puhdistuskokeita toteutamme siirrettävillä pilot-laitteistoilla asiakkaiden luona tai tarvittaessa
    Floconin toimitiloissa Otaniemessä.