Kartongin ja paperin päällysteiden puhdistus
Kalankasvatus ja prosessointi
Säiliöiden pesuvesien puhdistus

Öljypitoisten vesien puhdistus 

Flocon soveltuu moniin eri käyttökohteisiin ja sen käytöstä on monia taloudellisia ja ekologisia hyötyjä.
Mitattavia rahallisia säästöjä tulee jätevesimaksuissa, jotka viemäröitäessä laskevat todistetusti esimerkissä 46%. Säästöpotentiaalia tulee myös veden uudelleenkäytön kautta, yhdessä tapauksessa säästön on todettu laskennallisesti olevan yli 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Viemäriin laskettava vesi on puhtaampaa, mm. kiintoainepitoisuus alhaisempi, joten jätevesimaksu koko vesimäärälle on alhaisempi. Myös ympäristölle tulee hyötyjä, kun mahdolliset haitalliset aineet kuten mikromuovit eivät pääse kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle eikä ylimääräinen kiintoaine kuormita puhdistamoa ja lisää lietemäärää.

Kartongin ja paperin päällysteiden pesuvesien puhdistus

Flocon puhdistaa päällystyskoneen pesuvedet erottelemalla kiintoaineen, liuenneet öljyt ja emulsiot sekä mahdolliset mikromuovit flokkiin, joka toimitetaan poltettavaksi. Lateksimainen vesi saadaan puhdistettua täysin kirkkaaksi. Puhdistettu vesi on viemärikelpoinen tai se voidaan kierrättää tehtaalla uudelleen käytettäväksi.

Päällystysprosessin pesuvesien puhdistaminen tukee ekologisten päällysteiden imagoa ja tekee koko tuotantoprosessista ympäristöystävällisemmän.Kalankasvatus ja prosessointi

kalankasvatuslaitos

Kalateollisuudessa puhumme itse asiassa kahdesta eri vedestä: Kalojen kasvatusaltaiden vedestä (RAS) ja kalojen prosessoinnin verisistä vedestä.

Puhdistustulos:

  • Ravinteiden erottelu kalankasvatusaltaista
  • Kiintoaine ja liuenneet aineet tehokkaasti pois
  • Myös väri saadaan eroteltua
  • Reaktorin sähkökenttä hygienisoi läpimenevän veden

Floconin teknologian etuina kalateollisuuden sovelluksissa on:

  • Laaja-alainen puhdistustulos kuten yllä eritelty, myös veri saadaan eroteltua flokkiin
  • Flokki voidaan hyödyntää ravinteena tai lannoitteena maataloudessa

Säiliöiden pesuvesien puhdistus


Tavoitteena on pesuveden kierrätys takaisin käyttöön, eli oteta lainkaan uutta vettä, eikä mitään lasketa viemäriin. Flocon erottelee pesuvesistä kiintoaineet, liuenneet aineet, pesuaineet, öljyt ja emulsiot. Kun pesuvedet kierrätetään säästetään jätevesimaksujen lisäksi tulevan veden määrässä ja jopa energiakustannuksissa, kun vesiä ei tarvitse lämmittää. Referenssinä Kouvolan Mixam käyttää Flocon laitteistoa IBC-säiliöiden vedenpuhdistukseen ja veden kierrätykseen.

https://mixam.fi/ibc-konttien-puhdistus/

Öljypitoisten vesien puhdistus 
Puhdistustulos erinomainen, C10-C40 erotellaan vedestä lähes 100%:sti flokkiin.

Jätteiden käsittelyalueiden valumavesien puhdistus
Ravinteita sisältävistä vesistä voidaan erotella ravinteet ja samalla puhdistetaan vesi. Raskaastikin kuormittuneet käsittelyalueen altaisiin kerätyt vedet saadaan puhdistettua laaja-alaisesti. Riippuen veden sisältämistä aineista flokki voidaan polttaa (vaarallisten jätteiden käsittelyalue) tai käyttää maanparannusaineena tai jopa lannoitteena (biojätteen käsittelyalue). 


Ravinteiden kierrätys
Ravinteita sisältävistä vesistä voidaan erotella ravinteet ja samalla puhdistetaan vesi. 
Kierrätyslannoitteiden käyttö maataloudessa vähentää keinolannoitteiden tarvetta ja parantaa Suomen huoltovarmuutta.