Ravinteiden kierrätystä Vihdin Jätevedenpuhdistamolla

Ravinteiden kierrätystä Vihdin Jätevedenpuhdistamolla

Flocon on aloittanut koejakson yhdyskuntajätevesien puhdistuksessa ja ravinteiden talteenotossa Vihdissä. Floconin kehityshanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta. FLOC+ hankkeessa kehitetään prosessia yhdyskuntajäteveden puhdistukseen ja ravinteiden talteenottoon yhdistämällä sähkökemialliseen saostukseen perustuva Flocon-reaktori täydentävään teknologiaan, kuten struviittisaostukseen, kalvomenetelmiin ja biologisiin menetelmiin.Hankkeessa myös pilotoidaan kapasiteetiltaan nykyistä suurempi Flocon-reaktori ja varmistetaan sen puhdistusteho ja teknistaloudellinen toiminnallisuus aidossa…

Ravinteiden erottelu kalateollisuuden jätevesissä

Ravinteiden erottelu kalateollisuuden jätevesissä

Uusi käsittelyprosessi kalateollisuuden jätevesille Parhaillaan kehitämme uutta käsittelyprosessia kalateollisuuden jätevesille, ja samalla otamme erilaisista jätevesistä hyödyn irti. Kehittämällämme sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmällä saamme tehokkaasti eroteltua jätevesistä epäpuhtaudet tai ravinteet. Hankkeen tavoitteena on kehittää prosessi, jonka avulla biomassa voidaan hyödyntää paikallisesti lannoitetuotantoon sen sijaan, että se kuljetettaisiin jätevetenä muualle. Videolla kerromme asiasta lisää: Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Floconin kehityshanke…

Flocon Puunvuoro -lehdessä

Flocon Puunvuoro -lehdessä

Puunvuoro esittelee Floconia Viimeisimmässä Puunvuoro -lehdessä artikkeli Floconin jäteveden sähkökemiallisesta puhdistuksesta ja sen hyödyistä. Meillä on kokemusta päällysteiden pesuvesistä ja kuorimon vesien puhdistuksesta kierrätyskelpoiseksi. Päällysteprosessin pesuvesistä saadaan eroteltua kiintoaine, emulsiot ja myös mikromuovit itsestään kuivuvaan flokkiin, joka voidaan polttaa. Kuorimon vesistä saadaan eroteltua kiintoaine, liuenneet orgaaniset aineet sekä esimerkiksi fosfori. Flocon soveltuu myös muiden paperiteollisuuden prosessivesien puhdistukseen.

Koejakso Kaskisissa

Koejakso Kaskisissa

Ravinteiden kierrätyksen kehityshankkeen testijakso on alkanut.Flocon on aloittanut koejakson kalan prosessoinnin jätevesien puhdistuksessa ja ravinteiden talteenotossa Kaskisissa. Hamnskärs Lax:in tiloissa puhdistetaan testijakson aikana kalanperkaamon pesuvesiä sekä kalan verestysvesiä. Floconin kehityshanke on saanut rahoitusta valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, jota hallinnoi Etelä-Pohjanmaan ELY. Koejakson aikana tavoitteena on puhdistaa kalan prosessoinnin vesi niin puhtaaksi, että sevoidaan laskea luontoon….

Uusi nimi: Flocon

Uusi nimi: Flocon

Uutiset Axolot Solutions Finland Oy on nyt Flocon Technologies Oy Axolot Solutions Finland Oy:n toimiva johto osti joulukuussa 2022 osti Axolot Solutions AB:ltä suomalaisen tytäryhtiön liiketoiminnan ja lisenssin hyödyntää Axolot Solutions AB:n omistamia patentteja. Saman kuun lopussa Axolot Solutions Finland Oy:n nimeksi tuli Flocon Technologies Oy. Y-tunnuksemme ja toimipaikkamme säilyvät samana. Omistuksen muutoksen kautta Flocon haluaa keskittyä vedenpuhdistukseen ja sen kehittämiseen edelleen vastaamaan suomalaisten asiakkaiden tarpeita ja auttamaan heitä vastaamaan ympäristöystävällisen teollisen…